1. คลิกที่เมนู สมัครสมาชิก

2. กรอกข้อมูลในช่องว่างให้เรียบร้อย แล้วกดปุ่ม สมัครสมาชิก