ฟอร์มแจ้งชำระเงิน

ขื่อ-นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทร เลขที่สั่งซื้อ จำนวนเงิน วันที่โอนเงิน เวลาที่โอนเงิน
ธนาคารที่ใช้โอนเงิน หมายเหตุ ส่งข้อมูล

วิธีการชำระเงิน

ชำระด้วยด้วยการโอนเงิน เข้าบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เลิร์น ร็อคเก็ท จำกัด

  • กสิกรไทย 619-1-01694-5 สาขา บิ๊กซีพระรามที่ 2 (การเคหะธนบุรี 3)

การยืนยันแจ้งหลักฐานการโอน แจ้งได้ผ่านหน้าแจ้งชำระเงิน ลูกค้าจะได้รับชมคลิปภายใน 1 วันทำการ  นับจากยืนยันแจ้งหลักฐานการโอนแล้ว 

bank_banner_bb