1. เข้าที่เมนู แจ้งชำระเงิน

01

2. ผู้เรียนกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ส่งข้อมูล

02

3. เมื่อกดส่งข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือนว่าทำรายการสำเร็จแล้ว

03

4. จากนั้นผู้เรียนจะต้องรอทางผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนจะสามารถเข้าดูคอร์สเรียนที่ทำการสั่งซื้อได้ โดยจะมีอีเมล์แจ้งเตือนให้ทราบเมื่อผู้เรียนสามารถเข้าชมบทเรียนได้แล้ว

04

05

06