1. เข้าสู่ระบบ

01

2. กรอก Username และ Password ที่ทำการลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว หรือเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook Login

02

3. คลิกที่ปุ่ม “โปรไฟล์ของฉัน”

03

4. ที่เมนู “คอร์ส” จะพบกับคอร์สที่ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิกเลือกคอร์สที่ต้องการเรียน

04

5. คลิกเลือกบทเรียนที่ต้องการเรียน

04